Videoukázky / Videos

Kapitola 1 / Chapter 1

Videa k textu Zuzany Jurkové: Requiem za zapomenuté: K hudební reprezentaci marginality / Videos to the text of Zuzana Jurková Requiem for the Forgotten: Contribution to the Musical Representation of Marginality

čtěte více

Kapitola 3 / Chapter 3

Video k textu Zity Skořepové Honzlové: Marginalizace národní identity u současných vídeňských Čechů: Reprezentační a maturitní ples / A video to the text of Zita Skořepová Honzlová: Contemporary Viennese Czechs and the marginalization of their national identity: Representational and Graduation Ball

čtěte více

Kapitola 4 / Chapter 4

Videa k textu Kristýny Kuhnové: Fado, cesta na výsluní / Videos to the text of Kristýna Kuhnová: Fado, path to the limelight

čtěte více

Kapitola 5 / Chapter 5

Videa k textu Veroniky Seidlové: Vyzpívat se z marginality? Hudebně-náboženské aktivity hinduistické asketky v indickém Ršikéši / Videos to the text of Veronika Seidlová: Singing One’s Way out of Marginality? The Musical-Religious Activities of a Female Hindu Ascetic in Rishikesh, India

čtěte více